אגודוקומנטים בצוואות מוסר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהJewish Ethical Wills as Egodocoments
שפה מקוריתאנגלית
כותר פרסום המארחהעבר ומעבר לו
כותר משנה של פרסום המארחשי לאלעזר ויינריב
עורכיםאמיר הורוביץ, אורה לימור, רם בן-שלום, אבריאל בר-לבב
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים263-282
מספר עמודים20
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

הערה ביבליוגרפית

באנגלית: "Egodocuments and History" (2002) 45-59

RAMBI publications

  • rambi
  • כץ, נפתלי בן יצחק -- 1648-1719
  • הורביץ, שבתי בן עקיבא -- 1566-1619
  • Wills, Ethical
  • Death

פורמט ציטוט ביבליוגרפי