Τι είναι το σεξουαλικό κεφάλαιο

Eva Illouz, Dana Kaplan, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ (מתרגם)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

כותר מתורגם של התרומהWhat is Sexual Capital?
שפה מקוריתיוונית
מוציא לאור ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
מספר עמודים120
מסת"ב (מודפס)9786185118815
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

Translation of the book "What is Sexual Capital?"

פורמט ציטוט ביבליוגרפי