לנער את העץ או לנענע את הסירה: לא נחמדים-לא נחמדות — מחאה ודמוקרטיה רדיקלית בישראל

פרס: ???prize.prizetypes.prize.prize???

תיאור

פרס המאמר המצטיין בעברית
רמת הכרהארצי
ארגוני מענקיםIsraeli Political Science Association