זאב רוזנהק

פרופ'

1989 …2023

פעילות מחקר לפי שנה

4 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של זאב רוזנהק עם האנשים המופיעים מטה: