יצחק וייס

פרופ'

20032022

פעילות מחקר לפי שנה

3 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של יצחק וייס עם האנשים המופיעים מטה: