יצחק וייס

פרופ'

20032022

פעילות מחקר לפי שנה

מסנן
ערך באנציקלופדיה / במילון

תוצאות חיפוש

 • 2022

  Sefer Yeṣirah

  Weiss, T., 2022, (בהכנה) The Routledge Medieval Encyclopedia Online edition .

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2013

  Kabbalah

  Weiss, T., 2013, Encyclopedia of Jewish Folklore. Bar Yitzhak, H. (עורך). M.E. Sharpe Inc., כרך 1. עמוד 287-291

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון