טל מקובסקי

פרופ'

20062023

פעילות מחקר לפי שנה

6 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של טל מקובסקי עם האנשים המופיעים מטה: