שיר לנדאו פייביש

ד"ר

20062023

פעילות מחקר לפי שנה

5 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של שיר לנדאו פייביש עם האנשים המופיעים מטה: