שיר לנדאו פייביש

ד"ר

20062023

פעילות מחקר לפי שנה

מסנן
פרסום בספר כנס

תוצאות חיפוש

 • 2023

  Poster: Maintaining Sets with Deletions in the Data Plane

  Diamant, J. & Landau Feibish, S., 8 דצמ׳ 2023, EuroP4 2023 - Proceedings of the 6th International Workshop on P4 in Europe. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 57-60 4 עמוד (EuroP4 2023 - Proceedings of the 6th International Workshop on P4 in Europe).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2022

  Flow-level loss detection with Δ-sketches

  Feibish, S. L., Liu, Z., Ivkin, N., Chen, X., Braverman, V. & Rexford, J., 19 אוק׳ 2022, SOSR 2022 - Proceedings of the 2022 Symposium on SDN Research. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 25-32 8 עמוד (SOSR 2022 - Proceedings of the 2022 Symposium on SDN Research).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Modular Switch Programming Under Resource Constraints

  Hogan, M., Landau-Feibish, S., Arashloo, M. T., Rexford, J. & Walker, D., 2022, Proceedings of the 19th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, NSDI 2022. USENIX Association, עמוד 193-207 15 עמוד (Proceedings of the 19th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, NSDI 2022).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Practical handling of DNS in the data plane

  Kaplan, A. & Feibish, S. L., 19 אוק׳ 2022, SOSR 2022 - Proceedings of the 2022 Symposium on SDN Research. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 59-66 8 עמוד (SOSR 2022 - Proceedings of the 2022 Symposium on SDN Research).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • SwiSh: Distributed Shared State Abstractions for Programmable Switches

  Zeno, L., Ports, D. R. K., Nelson, J., Kim, D., Feibish, S. L., Keidar, I., Rinberg, A., Rashelbach, A., De-Paula, I. & Silberstein, M., 2022, Proceedings of the 19th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, NSDI 2022. USENIX Association, עמוד 171-191 21 עמוד (Proceedings of the 19th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, NSDI 2022).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2021

  DNS water torture detection in the data plane

  Kaplan, A. & Landau Feibish, S., 23 אוג׳ 2021, Proceedings of the 2021 SIGCOMM 2021 Poster and Demo Sessions, Part of SIGCOMM 2021. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 24-26 3 עמוד (Proceedings of the 2021 SIGCOMM 2021 Poster and Demo Sessions, Part of SIGCOMM 2021).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2020

  BeauCoup: Answering Many Network Traffic Queries, One Memory Update at a Time

  Chen, X., Landau Feibish, S., Braverman, M. & Rexford, J., 30 יולי 2020, SIGCOMM 2020 - Proceedings of the 2020 Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication on the Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication. Association for Computing Machinery, עמוד 226-239 14 עמוד (SIGCOMM 2020 - Proceedings of the 2020 Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication on the Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Carpe Elephants: Seize the Global Heavy Hitters

  Harrison, R., Landau Feibish, S., Gupta, A., Teixeira, R., Muthukrishnan, S. & Rexford, J., 10 אוג׳ 2020, Proceedings of the 2020 ACM SIGCOMM Workshop on Secure Programmable Network Infrastructure, SPIN 2020. Association for Computing Machinery, עמוד 15-21 7 עמוד (Proceedings of the 2020 ACM SIGCOMM Workshop on Secure Programmable Network Infrastructure, SPIN 2020).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Elastic Switch Programming with P4All

  Hogan, M., Landau Feibish, S., Tahmasbi Arashloo, M., Rexford, J., Walker, D. & Harrison, R., 4 נוב׳ 2020, HotNets 2020 - Proceedings of the 19th ACM Workshop on Hot Topics in Networks. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 168-174 7 עמוד (HotNets 2020 - Proceedings of the 19th ACM Workshop on Hot Topics in Networks).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Memory-efficient membership encoding in switches

  Pan, M., MacDavid, R., Landau Feibish, S. & Rexford, J., 3 מרץ 2020, SOSR 2020 - Proceedings of the 2020 Symposium on SDN Research. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 110-116 7 עמוד (SOSR 2020 - Proceedings of the 2020 Symposium on SDN Research).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Routing Oblivious Measurement Analytics

  Basat, R. B., Chen, X., Einziger, G., Landau Feibish, S., Raz, D. & Yu, M., יוני 2020, IFIP Networking 2020 Conference and Workshops, Networking 2020. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 449-457 9 עמוד 9142697. (IFIP Networking 2020 Conference and Workshops, Networking 2020).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2019

  Fine-grained queue measurement in the data plane

  Chen, X., Landau Feibish, S., Koral, Y., Rexford, J., Rottenstreich, O., Monetti, S. A. & Wang, T. Y., 3 דצמ׳ 2019, CoNEXT 2019 - Proceedings of the 15th International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 15-29 15 עמוד (CoNEXT 2019 - Proceedings of the 15th International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • 2018

  Catching the microburst culprits with snappy

  Chen, X., Landau Feibish, S., Koral, Y., Rexford, J. & Rottenstreich, O., 7 אוג׳ 2018, SelfDN 2018 - Proceedings of the 2018 Afternoon Workshop on Self-Driving Networks, Part of SIGCOMM 2018. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 22-28 7 עמוד (SelfDN 2018 - Proceedings of the 2018 Afternoon Workshop on Self-Driving Networks, Part of SIGCOMM 2018).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Network-wide routing-oblivious heavy hitters

  Ben Basat, R., Einziger, G., Landau Feibish, S., Moraney, J. & Raz, D., 23 יולי 2018, ANCS 2018 - Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 66-73 8 עמוד (ANCS 2018 - Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2017

  Mitigating DNS random subdomain DDoS attacks by distinct heavy hitters sketches

  Landau Feibish, S., Afek, Y., Bremler-Barr, A., Cohen, E. & Shagam, M., 14 אוק׳ 2017, HotWeb 2017 - Proceedings of the 5th ACM/IEEE Workshop on Hot Topics in Web Systems and Technologies. Association for Computing Machinery, Inc, a8. (HotWeb 2017 - Proceedings of the 5th ACM/IEEE Workshop on Hot Topics in Web Systems and Technologies).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2015

  Sampling and large flow detection in SDN

  Afek, Y., Bremler-Barr, A., Landau Feibish, S. & Schiff, L., 17 אוג׳ 2015, SIGCOMM 2015 - Proceedings of the 2015 ACM Conference on Special Interest Group on Data Communication. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 345-346 2 עמוד (SIGCOMM 2015 - Proceedings of the 2015 ACM Conference on Special Interest Group on Data Communication).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • 2014

  Distributed computing building blocks for rational agents

  Afek, Y., Ginzberg, Y., Landau Feibish, S. & Sulamy, M., 2014, PODC 2014 - Proceedings of the 2014 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing. Association for Computing Machinery, עמוד 406-415 10 עמוד (Proceedings of the Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • 2013

  Automated signature extraction for high volume attacks

  Afek, Y., Bremler-Barr, A. & Landau Feibish, S., 2013, ANCS 2013 - Proceedings of the 9th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. IEEE Computer Society, עמוד 147-156 10 עמוד 6665197. (ANCS 2013 - Proceedings of the 9th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • 2009

  Generalized substring compression

  Keller, O., Kopelowitz, T., Landau, S. & Lewenstein, M., 2009, Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching. עמוד 26-38 13 עמוד (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); כרך 5577 LNCS).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים