שרה גורי רוזנבליט

פרופ'

1980 …2022

פעילות מחקר לפי שנה

12 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של שרה גורי רוזנבליט עם האנשים המופיעים מטה: