שרה גורי רוזנבליט

פרופ'

1980 …2022

פעילות מחקר לפי שנה

אם ביצעת שינויים כלשהם ב-Pure, הם יוצגו כאן בקרוב.

12 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של שרה גורי רוזנבליט עם האנשים המופיעים מטה: