שרה גורי רוזנבליט

פרופ'

1980 …2022

פעילות מחקר לפי שנה

רשת

P. Nguyen

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ulrich Teichler

  • University of Kassel

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Akilagpa Sawyerr

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

נעמה צבר-בן-יהושע

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

U. Ovsiannikov

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Patrick Clancy

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Helena Šebková

  • Centre for Higher Education Studies

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Begoña Gros

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

T. Yizengaw

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ronald G Sultana

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hans N. Weiler

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

H. Eggins

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Junghong Xiao

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Helena Sebkova

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Agnieszka Bandura

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

דבורה בן-שיר

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

G. Goastelelc

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???