סלים זארובי

פרופ'

1993 …2024

פעילות מחקר לפי שנה

5 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של סלים זארובי עם האנשים המופיעים מטה: