סלים זארובי

פרופ'

1993 …2024

פעילות מחקר לפי שנה

מסנן
פרק

תוצאות חיפוש

  • 2013

    The Epoch of Reionization

    Zaroubi, S., 2013, The First Galaxies : Theoretical Predictions and Observational Clues. Wiklind, T., Mobasher, B. & Bromm, V. (עורכים). Berlin, Heidelberg: Springer, עמוד 45-102 56 עמוד 2. (Bz Astrophysics and space science library : a series of books on the recent developments of space science and of general geophysics and astrophysics; כרך 396).

    פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים