ריקה גונן

פרופ'

20002023

פעילות מחקר לפי שנה

6 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של ריקה גונן עם האנשים המופיעים מטה: