רוית נוסנסון

פרופ'

19992024

פעילות מחקר לפי שנה

6 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של רוית נוסנסון עם האנשים המופיעים מטה: