20092024

פעילות מחקר לפי שנה

0 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של אורלי לחמי עם האנשים המופיעים מטה: