20092024

פעילות מחקר לפי שנה

מסנן
פרק

תוצאות חיפוש

  • 2016

    The influence of jet stream regime on extreme weather events

    Harnik, N., Garfinkel, C. I. & Lachmy, O., 2016, Dynamics and Predictability of Large-Scale, High-Impact Weather and Climate Events. Jianping, L., Swinbank, R., Grotjahn, R. & Volker, H. (עורכים). Cambridge: Cambridge University Press, עמוד 79-94 16 עמוד 6. (Special Publications of the International Union of Geodesy and Geophysics; כרך 2).

    פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים