20112024

פעילות מחקר לפי שנה

מסנן
פרסום בספר כנס

תוצאות חיפוש

 • 2024

  A Counterfactual Framework for Learning and Evaluating Explanations for Recommender Systems

  Barkan, O., Bogina, V., Gurevitch, L., Asher, Y. & Koenigstein, N., 13 מאי 2024, WWW 2024 - Proceedings of the ACM Web Conference. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 3723-3733 11 עמוד (WWW 2024 - Proceedings of the ACM Web Conference).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2023

  Deep Integrated Explanations

  Barkan, O., Elisha, Y., Weill, J., Asher, Y., Eshel, A. & Koenigstein, N., 21 אוק׳ 2023, CIKM 2023 - Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management. Association for Computing Machinery, עמוד 57-67 11 עמוד (International Conference on Information and Knowledge Management, Proceedings).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Efficient Discovery and Effective Evaluation of Visual Perceptual Similarity: A Benchmark and Beyond

  Barkan, O., Reiss, T., Weill, J., Katz, O., Hirsch, R., Malkiel, I. & Koenigstein, N., 2023, Proceedings - 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, ICCV 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 19950-19961 12 עמוד (Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Harnessing GPT for Topic-Based Call Segmentation in Microsoft Dynamics 365 Sales

  Malkiel, I., Keren, S., Alon, U., Barkan, O., Koenigstein, N., Yehuda, Y. & Ronen, R., 21 אוק׳ 2023, CIKM 2023 - Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management. Association for Computing Machinery, עמוד 5246-5247 2 עמוד (International Conference on Information and Knowledge Management, Proceedings).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Learning to Explain: A Model-Agnostic Framework for Explaining Black Box Models

  Barkan, O., Asher, Y., Eshel, A., Elisha, Y. & Koenigstein, N., 2023, Proceedings - 23rd IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2023. Chen, G., Khan, L., Gao, X., Qiu, M., Pedrycz, W. & Wu, X. (עורכים). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 944-949 6 עמוד (Proceedings - IEEE International Conference on Data Mining, ICDM).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Stochastic Integrated Explanations for Vision Models

  Barkan, O., Elisha, Y., Weill, J., Asher, Y., Eshel, A. & Koenigstein, N., 2023, Proceedings - 23rd IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2023. Chen, G., Khan, L., Gao, X., Qiu, M., Pedrycz, W. & Wu, X. (עורכים). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 938-943 6 עמוד (Proceedings - IEEE International Conference on Data Mining, ICDM).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Visual Explanations via Iterated Integrated Attributions

  Barkan, O., Elisha, Y., Asher, Y., Eshel, A. & Koenigstein, N., 2023, Proceedings - 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, ICCV 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 2073-2084 12 עמוד (Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • 2022

  Interpreting BERT-based Text Similarity via Activation and Saliency Maps

  Malkiel, I., Ginzburg, D., Barkan, O., Caciularu, A., Weill, J. & Koenigstein, N., 25 אפר׳ 2022, WWW 2022 - Proceedings of the ACM Web Conference 2022. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 3259-3268 10 עמוד (WWW 2022 - Proceedings of the ACM Web Conference 2022).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Learning to Ride a Buy-Cycle: A Hyper-Convolutional Model for Next Basket Repurchase Recommendation

  Katz, O., Barkan, O., Zabari, N. & Koenigstein, N., 12 ספט׳ 2022, RecSys 2022 - Proceedings of the 16th ACM Conference on Recommender Systems. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 316-326 11 עמוד (RecSys 2022 - Proceedings of the 16th ACM Conference on Recommender Systems).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • METRICBERT: TEXT REPRESENTATION LEARNING VIA SELF-SUPERVISED TRIPLET TRAINING

  Malkiel, I., Ginzburg, D., Barkan, O., Caciularu, A., Weill, Y. & Koenigstein, N., 2022, 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2022 - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 8142-8146 5 עמוד (ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings; כרך 2022-May).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • 2021

  Anchor-based Collaborative Filtering

  Barkan, O., Hirsch, R., Katz, O., Caciularu, A. & Koenigstein, N., 26 אוק׳ 2021, CIKM 2021 - Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management. Association for Computing Machinery, עמוד 2877-2881 5 עמוד (International Conference on Information and Knowledge Management, Proceedings).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Cold Item Integration in Deep Hybrid Recommenders via Tunable Stochastic Gates

  Barkan, O., Hirsch, R., Katz, O., Caciularu, A., Weill, J. & Koenigstein, N., 2021, Proceedings - 21st IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2021. Bailey, J., Miettinen, P., Koh, Y. S., Tao, D. & Wu, X. (עורכים). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 994-999 6 עמוד (Proceedings - IEEE International Conference on Data Mining, ICDM; כרך 2021-December).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • GAM: Explainable Visual Similarity and Classification via Gradient Activation Maps

  Barkan, O., Armstrong, O., Hertz, A., Caciularu, A., Katz, O., Malkiel, I. & Koenigstein, N., 26 אוק׳ 2021, CIKM 2021 - Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management. Association for Computing Machinery, עמוד 68-77 10 עמוד (International Conference on Information and Knowledge Management, Proceedings).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Grad-SAM: Explaining Transformers via Gradient Self-Attention Maps

  Barkan, O., Hauon, E., Caciularu, A., Katz, O., Malkiel, I., Armstrong, O. & Koenigstein, N., 26 אוק׳ 2021, CIKM 2021 - Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management. Association for Computing Machinery, עמוד 2882-2887 6 עמוד (International Conference on Information and Knowledge Management, Proceedings).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Representation Learning via Variational Bayesian Networks

  Barkan, O., Caciularu, A., Rejwan, I., Katz, O., Weill, J., Malkiel, I. & Koenigstein, N., 26 אוק׳ 2021, CIKM 2021 - Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management. Association for Computing Machinery, עמוד 78-88 11 עמוד (International Conference on Information and Knowledge Management, Proceedings).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Self-Supervised Document Similarity Ranking via Contextualized Language Models and Hierarchical Inference

  Ginzburg, D., Malkiel, I., Barkan, O., Caciularu, A. & Koenigstein, N., 2021, Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021. Zong, C., Xia, F., Li, W. & Navigli, R. (עורכים). Association for Computational Linguistics (ACL), עמוד 3088-3098 11 עמוד (Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2020

  Attentive Item2vec: Neural Attentive User Representations

  Barkan, O., Caciularu, A., Katz, O. & Koenigstein, N., מאי 2020, 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2020 - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 3377-3381 5 עמוד 9053071. (ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings; כרך 2020-May).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Bayesian Hierarchical Words Representation Learning

  Barkan, O., Rejwan, I., Caciularu, A. & Koenigstein, N., 2020, ACL 2020 - 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Proceedings of the Conference. Association for Computational Linguistics (ACL), עמוד 3871-3877 7 עמוד (Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Cold item recommendations via hierarchical Item2vec

  Barkan, O., Caciularu, A., Rejwan, I., Katz, O., Weill, J., Malkiel, I. & Koenigstein, N., נוב׳ 2020, Proceedings - 20th IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2020. Plant, C., Wang, H., Cuzzocrea, A., Zaniolo, C. & Wu, X. (עורכים). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 912-917 6 עמוד 9338322. (Proceedings - IEEE International Conference on Data Mining, ICDM; כרך 2020-November).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Explainable Recommendations via Attentive Multi-Persona Collaborative Filtering

  Barkan, O., Fuchs, Y., Caciularu, A. & Koenigstein, N., 22 ספט׳ 2020, RecSys 2020 - 14th ACM Conference on Recommender Systems. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 468-473 6 עמוד (RecSys 2020 - 14th ACM Conference on Recommender Systems).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Neural Attentive Multiview Machines

  Barkan, O., Katz, O. & Koenigstein, N., מאי 2020, 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2020 - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 3357-3361 5 עמוד 9053105. (ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings; כרך 2020-May).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • RecoBERT: A catalog language model for text-based recommendations

  Malkiel, I., Barkan, O., Caciularu, A., Razin, N., Katz, O. & Koenigstein, N., 2020, Findings of the Association for Computational Linguistics Findings of ACL: EMNLP 2020. Association for Computational Linguistics (ACL), עמוד 1704-1714 11 עמוד (Findings of the Association for Computational Linguistics Findings of ACL: EMNLP 2020).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Scalable attentive sentence-pair modeling via distilled sentence embedding

  Barkan, O., Razin, N., Malkiel, I., Katz, O., Caciularu, A. & Koenigstein, N., 2020, AAAI 2020 - 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence. AAAI press, עמוד 3235-3242 8 עמוד (AAAI 2020 - 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Within-between lexical relation classification

  Barkan, O., Caciularu, A. & Dagan, I., 2020, EMNLP 2020 - 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Proceedings of the Conference. Association for Computational Linguistics (ACL), עמוד 3521-3527 7 עמוד (EMNLP 2020 - 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Proceedings of the Conference).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2019

  CB2CF: A neural multiview content-to-collaborative filtering model for completely cold item recommendations

  Barkan, O., Koenigstein, N., Yogev, E. & Katz, O., 10 ספט׳ 2019, RecSys 2019 - 13th ACM Conference on Recommender Systems. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 228-236 9 עמוד (RecSys 2019 - 13th ACM Conference on Recommender Systems).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Deep Synthesizer Parameter Estimation

  Barkan, O. & Tsiris, D., מאי 2019, 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2019 - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 3887-3891 5 עמוד 8682964. (ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings; כרך 2019-May).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • When actions speak louder than clicks: A combined model of purchase probability and long-term customer satisfaction

  Lavee, G., Koenigstein, N. & Barkan, O., 10 ספט׳ 2019, RecSys 2019 - 13th ACM Conference on Recommender Systems. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 287-295 9 עמוד (RecSys 2019 - 13th ACM Conference on Recommender Systems).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2017

  Groove radio: A Bayesian hierarchical model for personalized playlist generation

  Ben-Elazar, S., Lavee, G., Koenigstein, N., Barkan, O., Berezin, H., Paquet, U. & Zaccai, T., 2 פבר׳ 2017, WSDM 2017 - Proceedings of the 10th ACM International Conference on Web Search and Data Mining. Association for Computing Machinery, Inc, עמוד 445-453 9 עמוד (WSDM 2017 - Proceedings of the 10th ACM International Conference on Web Search and Data Mining).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2016

  Gaussian process regression for out-of-sample extension

  Barkan, O., Weill, J. & Averbuch, A., 8 נוב׳ 2016, 2016 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, MLSP 2016 - Proceedings. Diamantaras, K., Uncini, A., Palmieri, F. A. N. & Larsen, J. (עורכים). IEEE Computer Society, 7738832. (IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, MLSP; כרך 2016-November).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • ITEM2VEC: Neural item embedding for collaborative filtering

  Barkan, O. & Koenigstein, N., 8 נוב׳ 2016, 2016 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, MLSP 2016 - Proceedings. Diamantaras, K., Uncini, A., Palmieri, F. A. N. & Larsen, J. (עורכים). IEEE Computer Society, 7738886. (IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, MLSP; כרך 2016-November).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Robust mixture models for anomaly detection

  Barkan, O. & Averbuch, A., 8 נוב׳ 2016, 2016 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, MLSP 2016 - Proceedings. Diamantaras, K., Uncini, A., Palmieri, F. A. N. & Larsen, J. (עורכים). IEEE Computer Society, 7738885. (IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, MLSP; כרך 2016-November).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2014

  A mathematical model for extremely low dose adaptive computed tomography acquisition

  Barkan, O., Averbuch, A., Dekel, S. & Tenzer, Y., 2014, Mathematical Methods for Curves and Surfaces - 8th International Conference, MMCS 2012, Revised Selected Papers. Springer Verlag, עמוד 13-33 21 עמוד (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); כרך 8177 LNCS).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2013

  Diffusion maps for PLDA-based speaker verification

  Barkan, O. & Aronowitz, H., 18 אוק׳ 2013, 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2013 - Proceedings. עמוד 7639-7643 5 עמוד 6639149. (ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • Fast high dimensional vector multiplication face recognition

  Barkan, O., Weill, J., Wolf, L. & Aronowitz, H., 2013, Proceedings - 2013 IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2013. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., עמוד 1960-1967 8 עמוד 6751354. (Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

 • 2012

  Efficient approximated I-vector extraction

  Aronowitz, H. & Barkan, O., 2012, 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2012 - Proceedings. עמוד 4789-4792 4 עמוד 6288990. (ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים