19992023

פעילות מחקר לפי שנה

1 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של עפר לוי עם האנשים המופיעים מטה: