1997 …2023

פעילות מחקר לפי שנה

מסנן
ערך באנציקלופדיה / במילון

תוצאות חיפוש

 • 2021

  Batsheva Bonne-Tamir

  Kirsh, N., 2021, Jewish Women – A Comprehensive Historical Encyclopedia. Hyman, P. & Ofer, D. (עורכים). Jeruslaem: Shalvi Publishing

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Yehudith Birk

  Kirsh, N., 2021, Jewish Women – A Comprehensive Historical Encyclopedia. Hyman, P. & Ofer, D. (עורכים). Jeruslaem: Shalvi Publishing

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2006

  Bracha Ramot

  Kirsh, N., 2006, Jewish Women – A Comprehensive Historical Encyclopedia. Hyman, P. & Ofer, D. (עורכים). Jeruslaem: Shalvi Publishing

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Clara Heyn

  Kirsh, N., 2006, Jewish Women – A Comprehensive Historical Encyclopedia. Hyman, P. & Ofer, D. (עורכים). Jeruslaem: Shalvi Publishing

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • Naomi Feinbrun-Dothan

  Kirsh, N., 2006, Jewish Women – A Comprehensive Historical Encyclopedia. Hyman, P. & Ofer, D. (עורכים). Jeruslaem: Shalvi Publishing

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים