נורית גרונאו

פרופ'

1997 …2023

פעילות מחקר לפי שנה

רשת

Harvard University

ארגון חיצוני: אקדמי

British Academy

ארגון חיצוני: לא ידוע

Royal Society

ארגון חיצוני: לא ידוע

Fonds Léon Fredericq

ארגון חיצוני: לא ידוע

G.I.F.

ארגון חיצוני: לא ידוע

FP7/2007

ארגון חיצוני: לא ידוע

Mimi Shwartz

ארגון חיצוני: לא ידוע

SAO-FRA

ארגון חיצוני: לא ידוע

Nurit Gronau

ארגון חיצוני: לא ידוע

Shunit Cohen

ארגון חיצוני: לא ידוע

Israel Police

ארגון חיצוני: ממשלתי