מנור מנדל

פרופ'

1997 …2023

פעילות מחקר לפי שנה

5 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של מנור מנדל עם האנשים המופיעים מטה: