מנור מנדל

פרופ'

1997 …2023

פעילות מחקר לפי שנה

מסנן
פרק

תוצאות חיפוש

  • 2004

    Metric structures in L1: Dimension, snowflakes, and average distortion

    Lee, J. R., Mendel, M. & Naor, A., 2004, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Farach-Colton, M. (עורך). Springer Verlag, עמוד 401-412 12 עמוד (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); כרך 2976).

    פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים