מנור מנדל

פרופ'

1997 …2023

פעילות מחקר לפי שנה

רשת

Microsoft USA

ארגון חיצוני: מסחרי

Landau Center

ארגון חיצוני: לא ידוע

Simons Foundation

ארגון חיצוני: אקדמי

IBM

ארגון חיצוני: מסחרי

Theory Group

ארגון חיצוני: לא ידוע

TU Eindhoven

ארגון חיצוני: לא ידוע