יהונתן גרנות

פרופ'

19992024

פעילות מחקר לפי שנה

5 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של יהונתן גרנות עם האנשים המופיעים מטה: