ענבל טובי-ערד

פרופ'

1993 …2023

פעילות מחקר לפי שנה

5 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של ענבל טובי-ערד עם האנשים המופיעים מטה: