1998 …2024

פעילות מחקר לפי שנה

3 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של גל לוי עם האנשים המופיעים מטה: