מסנן
ערך באנציקלופדיה / במילון

תוצאות חיפוש

 • 2022

  High tech in Israel

  Fisher, E., Cohen, E. & Barry, L., 2022, (בהכנה) The Palgrave International Handbook of Israel.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • 2014

  Sponsored Listings

  Fisher, E., 2014, Encyclopedia of Social Media and Politics. Harvey, K. (עורך). Thousand Oaks: Sage Publications, כרך 20. עמוד 1208-1209 2 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

 • The Political Economy of Social Media

  Fisher, E., 2014, Encyclopedia of Social Media and Politics. Harvey, K. (עורך). Thousand Oaks: Sage Publications, כרך 17. עמוד 984-988 5 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים