עינת חזקני-קובו

פרופ'

20022023

פעילות מחקר לפי שנה

5 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של עינת חזקני-קובו עם האנשים המופיעים מטה: