עינת חזקני-קובו

פרופ'

20022023

פעילות מחקר לפי שנה

רשת

William F. Martin

 • Heinrich Heine University Düsseldorf
 • NOVA University Lisbon

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Dan Graur

 • University of Houston
 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Shay Covo

 • Hebrew University of Jerusalem
 • University of North Carolina at Chapel Hill
 • National Institutes of Health

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giddy Landan

 • Kiel University
 • University of Houston

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Shijulal Nelson-Sathi

 • Heinrich Heine University Düsseldorf
 • Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tal Pupko

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tal Dagan

 • Heinrich Heine University Düsseldorf

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

David Wool

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Peter J. Lockhart

 • Massey University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Patricia W. Greenwell

 • Duke University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Thomas D. Petes

 • Duke University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bar Lavi

 • Tel Aviv University
 • Open University of Israel

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

David Bryant

 • University of Otago

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Chuan Ku

 • Heinrich Heine University Düsseldorf

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mayo Roettger

 • Heinrich Heine University Düsseldorf

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Oren Avram

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ricardo Gutiérrez

 • Instituto Costarricense de Investigacion y Ensenanza en Nutricion y Salud Costa Rica
 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vinay Kumar Bari

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ryan Scherle

 • National Evolutionary Synthesis Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

David M. Kidd

 • Imperial College London
 • National Evolutionary Synthesis Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Samantha Price

 • National Evolutionary Synthesis Center
 • University of California at Davis

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Yael Helman

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Yael Almog

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ganeshkumar Ganapathy

 • National Evolutionary Synthesis Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sumita Omer

 • Hebrew University of Jerusalem
 • Open University of Israel

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ewa Malc

 • University of North Carolina at Chapel Hill

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Shira Milo

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Yaarit Nachum-Biala

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mayo Röttger

 • Heinrich Heine University Düsseldorf

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Omer Israeli

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Barbara Schönfeld

 • University of Tasmania

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gal Bilinsky

 • Israel Institute for Biological Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gil Loewenthal

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Nils Kapust

 • Heinrich Heine University Düsseldorf

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hilmar Lapp

 • National Evolutionary Synthesis Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Barak Markus

 • Weizmann Institute of Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Kerry Bloom

 • University of North Carolina at Chapel Hill

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

James O. McInerney

 • University of Manchester
 • Maynooth University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jason Stajich

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Wei Song

 • Duke University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Brian Sidlauskas

 • Oregon State University
 • National Evolutionary Synthesis Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Shir Portugez

 • Tel Aviv University
 • Open University of Israel

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Reut Harari-Misgav

 • Open University of Israel

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ofir Israeli

 • Israel Institute for Biological Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Piotr Mieczkowski

 • University of North Carolina at Chapel Hill
 • Tel Aviv University
 • Open University of Israel

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Zvi Hayouka

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Galit Rotman

 • Compugen Ltd.

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Dayana Yahalomi

 • Weizmann Institute of Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paula A. Spaeth

 • Northland College
 • National Evolutionary Synthesis Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Amit Novik

 • Compugen Ltd.

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ovidiu Popa

 • Heinrich Heine University Düsseldorf

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Raymond M. Zeller

 • Duke University
 • National Evolutionary Synthesis Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Itsik Pe'er

 • Columbia University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Idan Hefetz

 • Israel Institute for Biological Research
 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Filipa L. Sousa

 • Heinrich Heine University Düsseldorf

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Noa Ecker

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Elya Wygoda

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Neta Altman

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Inbar Plaschkes

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Malgorzata Gawel

 • Duke University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Adam Lampert

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Eli Levy Karin

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Erez Y. Levanon

 • Compugen Ltd.

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Itay Onn

 • Bar-Ilan University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Joana C. Xavier

 • Heinrich Heine University Düsseldorf

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Kristin P. Jenkins

 • National Evolutionary Synthesis Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Rotem Sorek

 • Compugen Ltd.
 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Evgeniya Marcos-Hadad

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mia Horowitz

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Yi Yin

 • Duke University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jordan St. Charles

 • Duke University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Lauren W. McCall

 • National Evolutionary Synthesis Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Shimon Harrus

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hadas Hawlena

 • Ben-Gurion University of the Negev

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Keyla Carstens Marques de Sousa

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sabrina L. Andersen

 • Duke University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Asher Moshe

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tali Shalit

 • Weizmann Institute of Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sriram Garg

 • Heinrich Heine University Düsseldorf

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

May Abraham

 • Open University of Israel

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Margaret Dominska

 • Duke University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Fred S. Dietrich

 • Duke University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Manish Pareek

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Piotr A. Mieczkowski

 • Tel Aviv University
 • Open University of Israel

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Haroldo Henrique de Rezende Neves

 • Gensys Associated Consultants

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???