עינת חזקני-קובו

פרופ'

20022023

פעילות מחקר לפי שנה

רשת

Duke University

ארגון חיצוני: אקדמי

Kiel University

ארגון חיצוני: אקדמי

Massey University

ארגון חיצוני: אקדמי

Compugen Ltd.

ארגון חיצוני: מסחרי

Volkswagen Foundation

ארגון חיצוני: לא ידוע

S.C.

ארגון חיצוני: לא ידוע

Northland College

ארגון חיצוני: אקדמי