20052024

פעילות מחקר לפי שנה

רשת

זיו האפט יעוץ וניהול BDO

ארגון חיצוני: שיתופי פעולה חיצוניים

Wuhan University

ארגון חיצוני: אקדמי