דרור גולדברג

ד"ר

20052023

פעילות מחקר לפי שנה

5 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של דרור גולדברג עם האנשים המופיעים מטה: