דורית אולניק-שמש

פרופ'

19982023

פעילות מחקר לפי שנה

6 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של דורית אולניק-שמש עם האנשים המופיעים מטה: