דניאל שפרוך אלפרט

ד"ר

20072024

פעילות מחקר לפי שנה

4 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של דניאל שפרוך אלפרט עם האנשים המופיעים מטה: