20112023

פעילות מחקר לפי שנה

מסנן
פרק

תוצאות חיפוש

 • 2013

  Duality on Convex Sets in Generalized Regions

  Segal, A. & Slomka, B. A., 2013, Asymptotic Geometric Analysis: Proceedings of the Fall 2010 Fields Institute Thematic Program. Ludwig, M., Pestov, V., Milman, V. & Tomczak-Jaegermann, N. (עורכים). עמוד 289-298 10 עמוד (Fields Institute Communications; כרך 68).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • On Polygons and Injective Mappings of the Plane

  Slomka, B. A., 2013, Asymptotic Geometric Analysis: Proceedings of the Fall 2010 Fields Institute Thematic Program. Ludwig, M., Pestov, V., Milman, V. & Tomczak-Jaegermann, N. (עורכים). עמוד 299-312 14 עמוד (Fields Institute Communications; כרך 68).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים