אבריאל בר-לבב

פרופ'

  • ישראל

1993 …2024

פעילות מחקר לפי שנה

6 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של אבריאל בר-לבב עם האנשים המופיעים מטה: