אבריאל בר-לבב

פרופ'

  • ישראל

1993 …2023

פעילות מחקר לפי שנה

אם ביצעת שינויים כלשהם ב-Pure, הם יוצגו כאן בקרוב.

6 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של אבריאל בר-לבב עם האנשים המופיעים מטה: