אבריאל בר-לבב

פרופ'

 • ישראל

1993 …2024

פעילות מחקר לפי שנה

מסנן
ערך באנציקלופדיה / במילון

תוצאות חיפוש

 • 2012

  Burial in Medieval and Modern Judaism

  Bar-Levav, A., 2012, Encyclopedia of the Bible and is Reception. Klauck, H-J. & McGinn, B. (עורכים). Berlin: de Gruyter, כרך 4.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2010

  Mysticism and Kabbalah

  Bar-Levav, A. & Idel, M., 2010, Encyclopedia of Jews in the Islamic World. Stillman, N. (עורך). Leiden: Brill, כרך 3. עמוד 523-532

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • 2007

  Amulets and Talismans

  Bar-Levav, A., 2007, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University, עמוד 45-46

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • Death and the Dying

  Bar-Levav, A., 2007, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University, עמוד 396-399

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • Magic

  Bar-Levav, A., 2007, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Hundert, G. D. (עורך). New Haven: Yale University, עמוד 1113-1114

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון