אביעד חפץ

פרופ'

1993 …2024

פעילות מחקר לפי שנה

6 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של אביעד חפץ עם האנשים המופיעים מטה: