אמיר הורוביץ

פרופ'

1985 …2023

פעילות מחקר לפי שנה

6 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של אמיר הורוביץ עם האנשים המופיעים מטה: