20102024

פעילות מחקר לפי שנה

מסנן
גרסה מוקדמת

תוצאות חיפוש

  • 2021

    Ariel: Enabling planetary science across light-years

    Tinetti, G., Eccleston, P., Haswell, C., Lagage, P-O., Leconte, J., Lüftinger, T., Micela, G., Min, M., Pilbratt, G., Puig, L., Swain, M., Testi, L., Turrini, D., Vandenbussche, B., Rosa Zapatero Osorio, M., Aret, A., Beaulieu, J-P., Buchhave, L., Ferus, M., Griffin, M., ו-298 אחריםGuedel, M., Hartogh, P., Machado, P., Malaguti, G., Pallé, E., Rataj, M., Ray, T., Ribas, I., Szabó, R., Tan, J., Werner, S., Ratti, F., Scharmberg, C., Salvignol, J-C., Boudin, N., Halain, J-P., Haag, M., Crouzet, P-E., Kohley, R., Symonds, K., Renk, F., Caldwell, A., Abreu, M., Alonso, G., Amiaux, J., Berthé, M., Bishop, G., Bowles, N., Carmona, M., Coffey, D., Colomé, J., Crook, M., Désjonqueres, L., Diaz, J. J., Drummond, R., Focardi, M., Gómez, J. M., Holmes, W., Krijger, M., Kovacs, Z., Hunt, T., Machado, R., Morgante, G., Ollivier, M., Ottensamer, R., Pace, E., Pagano, T., Pascale, E., Pearson, C., Møller Pedersen, S., Pniel, M., Roose, S., Savini, G., Stamper, R., Szirovicza, P., Szoke, J., Tosh, I., Vilardell, F., Barstow, J., Borsato, L., Casewell, S., Changeat, Q., Charnay, B., Civiš, S., Coudé du Foresto, V., Coustenis, A., Cowan, N., Danielski, C., Demangeon, O., Drossart, P., Edwards, B. N., Gilli, G., Encrenaz, T., Kiss, C., Kokori, A., Ikoma, M., Morales, J. C., Mendonça, J., Moneti, A., Mugnai, L., Garcia Muñoz, A., Helled, R., Kama, M., Miguel, Y., Nikolaou, N., Pagano, I., Panic, O., Rengel, M., Rickman, H., Rocchetto, M., Sarkar, S., Selsis, F., Tennyson, J., Tsiaras, A., Venot, O., Vida, K., Waldmann, I. P., Yurchenko, S., Szabó, G., Zellem, R., Al-Refaie, A., Perez Alvarez, J., Anisman, L., Arhancet, A., Ateca, J., Baeyens, R., Barnes, J. R., Bell, T., Benatti, S., Biazzo, K., Błecka, M., Bonomo, A. S., Bosch, J., Bossini, D., Bourgalais, J., Brienza, D., Brucalassi, A., Bruno, G., Caines, H., Calcutt, S., Campante, T., Canestrari, R., Cann, N., Casali, G., Casas, A., Cassone, G., Cara, C., Carmona, M., Carone, L., Carrasco, N., Changeat, Q., Chioetto, P., Cortecchia, F., Czupalla, M., Chubb, K. L., Ciaravella, A., Claret, A., Claudi, R., Codella, C., Garcia Comas, M., Cracchiolo, G., Cubillos, P., Da Peppo, V., Decin, L., Dejabrun, C., Delgado-Mena, E., Di Giorgio, A., Diolaiti, E., Dorn, C., Doublier, V., Doumayrou, E., Dransfield, G., Dumaye, L., Dunford, E., Jimenez Escobar, A., Van Eylen, V., Farina, M., Fedele, D., Fernández, A., Fleury, B., Fonte, S., Fontignie, J., Fossati, L., Funke, B., Galy, C., Garai, Z., Garcia, A., Garcia-Rigo, A., Garufi, A., Germano Sacco, G., Giacobbe, P., Gómez, A., Gonzalez, A., Gonzalez-Galindo, F., Grassi, D., Griffith, C., Guarcello, M. G., Goujon, A., Gressier, A., Grzegorczyk, A., Guillot, T., Guilluy, G., Hargrave, P., Hellin, M-L., Herrero, E., Hills, M., Horeau, B., Ito, Y., Jessen, N. C., Kabath, P., Kálmán, S., Kawashima, Y., Kimura, T., Knižek, A., Kreidberg, L., Kruid, R., Kruijssen, D. J. M., Kubelik, P., Lara, L., Lebonnois, S., Lee, D., Lefevre, M., Lichtenberg, T., Locci, D., Lombini, M., Sanchez Lopez, A., Lorenzani, A., MacDonald, R., Magrini, L., Maldonado, J., Marcq, E., Migliorini, A., Modirrousta-Galian, D., Molaverdikhani, K., Molinari, S., Mollière, P., Moreau, V., Morello, G., Morinaud, G., Morvan, M., Moses, J. I., Mouzali, S., Nakhjiri, N., Naponiello, L., Narita, N., Nascimbeni, V., Nikolaou, A., Noce, V., Oliva, F., Palladino, P., Papageorgiou, A., Parmentier, V., Peres, G., Pérez, J., Perez-Hoyos, S., Perger, M., Cecchi Pestellini, C., Petralia, A., Philippon, A., Piccialli, A., Pignatari, M., Piotto, G., Podio, L., Polenta, G., Preti, G., Pribulla, T., Lopez Puertas, M., Rainer, M., Reess, J-M., Rimmer, P., Robert, S., Rosich, A., Rossi, L., Rust, D., Saleh, A., Sanna, N., Schisano, E., Schreiber, L., Schwartz, V., Scippa, A., Seli, B., Shibata, S., Simpson, C., Shorttle, O., Skaf, N., Skup, K., Sobiecki, M., Sousa, S., Sozzetti, A., Šponer, J., Steiger, L., Tanga, P., Tackley, P., Taylor, J., Tecza, M., Terenzi, L., Tremblin, P., Tozzi, A., Triaud, A., Trompet, L., Tsai, S-M., Tsantaki, M., Valencia, D., Carine Vandaele, A., Van der Swaelmen, M., Vardan, A., Vasisht, G., Vazan, A., Del Vecchio, C., Waltham, D., Wawer, P., Widemann, T., Wolkenberg, P., Hou Yip, G., Yung, Y., Zilinskas, M., Zingales, T. & Zuppella, P., 1 אפר׳ 2021, עמוד arXiv:2104.04824, (arXiv e-prints).

    פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתגרסה מוקדמת