20102023

פעילות מחקר לפי שנה

רשת

Ravit Helled

 • University of Zurich
 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

C. W. Ormel

 • University of Amsterdam
 • Tsinghua University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

M. Podolak

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Carsten Dominik

 • University of Amsterdam

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. Kovetz

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Yamila Miguel

 • Université Côte d'Azur
 • Leiden University
 • SRON Netherlands Institute for Space Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tristan Guillot

 • Université Côte d'Azur

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Olivia Venot

 • Université Paris-Est Créteil
 • Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) - UMR 7583

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

M. G. Brouwers

 • University of Amsterdam
 • University of Cambridge

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Fabrizio Oliva

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Leen Decin

 • KU Leuven

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Diego Turrini

 • National Institute for Astrophysics
 • Universidad de Atacama

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jérémy Leconte

 • Observatoire de Bordeaux
 • Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paulina Wolkenberg

 • Polish Academy of Sciences
 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Masahiro Ikoma

 • Tokyo Institute of Technology
 • The University of Tokyo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Olja Panic

 • University of Leeds

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tiziano Zingales

 • University College London
 • University of Palermo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Norio Narita

 • The University of Tokyo
 • Instituto de Astrofísica de Canarias

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mario Giuseppe Guarcello

 • University of Palermo
 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Dennis Höning

 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • University of Groningen
 • German Aerospace Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vivien Parmentier

 • ELSI

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Franck Selsis

 • Observatoire de Bordeaux
 • Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Camilla Danielski

 • GEPI - Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation
 • PSL Research University
 • Instituto de Astrofísica de Andalucía - CSIC

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stephanie Werner

 • University of Oslo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ludmila Carone

 • Max Planck Institute for Astronomy

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michiel Min

 • SRON Netherlands Institute for Space Research
 • University of Amsterdam

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paul Mollière

 • Max Planck Institute for Astronomy

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mihkel Kama

 • University of Tartu
 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Diana Valencia

 • University of Toronto

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Robin Baeyens

 • KU Leuven

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sergey N. Yurchenko

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jerome Amiaux

 • Centre Energie Atomique

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ignasi Ribas

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Yuichi Ito

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Antonino Petralia

 • University of Palermo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Manuel Guedel

 • Chalmers University of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Richard Stamper

 • Rutherford Appleton Laboratory

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Matthijs Krijger

 • SRON Netherlands Institute for Space Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Subhajit Sarkar

 • Cardiff University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Deirdre Coffey

 • SRON Netherlands Institute for Space Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Roland Ottensamer

 • Chalmers University of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giuseppe Morello

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michael Gillon

 • University of Liege

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Angelos Tsiaras

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bart Vandenbussche

 • KU Leuven

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Athena Coustenis

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Juan Carlos Morales

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Angela Ciaravella

 • University of Palermo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ludovic Puig

 • ESTEC

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giovanna Tinetti

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tom Ray

 • Dublin Institute for Advanced Studies

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Enzo Pascale

 • University of Rome La Sapienza

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Caroline Dorn

 • University of Zurich

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Martin Ferus

 • Czech Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Anna Maria Di Giorgio

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giampaolo Piotto

 • University of Padua

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Pedro Machado

 • Institute of Astrophysics and Space Sciences
 • Institute of Astrophysics and Space Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Amaury Triaud

 • University of Cambridge

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mauro Focardi

 • Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Florence

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Valerio Nascimbeni

 • University of Padua

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Riccardo Claudi

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tom Hunt

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giusi Micela

 • University of Palermo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jake Taylor

 • University of Oxford

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Kaustubh Hakim

 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • University of Amsterdam
 • University of Bern

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jack Humphries

 • University of Leicester

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Yuk L. Yung

 • California Institute of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sergei Nayakshin

 • University of Leicester

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marc Ollivier

 • Institut d'Astrophysique Spatiale

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Neil Bowles

 • University of Oxford

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Kate Symonds

 • European Space Astronomy Centre

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Patrick Barth

 • Max Planck Institute for Astronomy
 • University of St Andrews

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paul Hartogh

 • Max Planck Institute for Solar System Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Göran Pilbratt

 • ESTEC

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Pierre Elie Crouzet

 • ESTEC

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Emanuele Pace

 • Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Florence

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Manuel Perger

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alessandro Sozzetti

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Arie Van Den Berg

 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Utrecht University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Konrad Skup

 • Polish Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jonathan Tennyson

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Chris Pearson

 • Rutherford Appleton Laboratory

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Serena Benatti

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Isabella Pagano

 • Osservatorio Astrofisico di Catania

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vladimiro Noce

 • Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Florence

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jesus Maldonado

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

L. Noack

 • Free University of Berlin

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Yui Kawashima

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Peter Hargrave

 • Cardiff University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Nicoletta Sanna

 • Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Florence

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Joanna Barstow

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Wim Van Westrenen

 • Vrije Universiteit Amsterdam

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Francesc Vilardell

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Chris Ormel

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ralf Kohley

 • European Space Operation Centre

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Re'em Sari

 • Hebrew University of Jerusalem
 • California Institute of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marco Rocchetto

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vania Da Peppo

 • National Research Council of Italy

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

René Doyon

 • University of Montreal

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Andreas Papageorgiou

 • Cardiff University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michel Berthé

 • Queen Mary University of London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jean Philippe Beaulieu

 • Institut d’Astrophysique de Paris

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Albert Rosich

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gautam Vasisht

 • Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Georgia Bishop

 • Rutherford Appleton Laboratory

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paul Eccleston

 • Rutherford Appleton Laboratory

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

François Forget

 • LMD

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Maria Farina

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paul J. Tackley

 • Swiss Federal Institute of Technology Zurich

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alessandro Mura

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Oliver Shorttle

 • University of Cambridge

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Therese Encrenaz

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Matt Griffin

 • Cardiff University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vanessa Doublier

 • Institut d’Astrophysique de Paris

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Martin Crook

 • Rutherford Appleton Laboratory

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Theresa Rank-Lüftinger

 • Chalmers University of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sarah Casewell

 • University of Leicester

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Emanuel Lellouch

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paula Sarkis

 • Max Planck Institute for Astronomy
 • University of Bern

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mateusz Sobiecki

 • Polish Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Miriam Rengel

 • Max Planck Institute for Solar System Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giuseppe Sindoni

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Caitlin Griffith

 • University of Arizona

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Pierre Drossart

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tim Lichtenberg

 • University of Oxford

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Pierre Olivier Lagage

 • Centre Energie Atomique

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Enrique Herrero

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mark Swain

 • Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Artem Burdanov

 • Massachusetts Institute of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Javier Pérez

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Federico Landini

 • Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Florence

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michael Lozovsky

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Laura Affer

 • University of Palermo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

P. A.R. Ade

 • Cardiff University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Georgina Dransfield

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marco Pignatari

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Colin Littlefield

 • NASA Ames Research Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jacques Gustin

 • University of Liege

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Enric Palle

 • Instituto de Astrofísica de Canarias

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ahmed Al-Refaie

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Thomas Widemann

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alexandre Santerne

 • LAM

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jesus Maldonado

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Katy L. Chubb

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sebastien Lebonnois

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giuseppe Piccioni

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bernard Foing

 • Leiden University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Quentin Changeat

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Albert Casas

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Andrea Lorenzani

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Julien de Wit

 • Massachusetts Institute of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

William Taylor

 • Science and Technology Facilities Council

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Frans Zwart

 • SRON Netherlands Institute for Space Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Anna Aret

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Billy N. Edwards

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Emeline Bolmont

 • Centre Energie Atomique

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jean Michel Réess

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Patrick Neunteufel

 • University of Leicester
 • Max Planck Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Anastasia Kokori

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mario Damasso

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Petr Kubelik

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

David Lee

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Claire Baxter

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Anna Brucalassi

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Lorenzo Mugnai

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Nicolas Cowan

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Amélie Gressier

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Carsten Scharmberg

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Patricio Cubillos

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gianluca Morgante

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Petr Kabath

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Pierre Vernazza

 • LAM

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Luca Borsato

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ignazio Pillitteri

 • University of Palermo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Virginie Batista

 • Institut d’Astrophysique de Paris

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jean-Philippe Halain

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

J. Colome

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Florian Renk

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Santiago Perez-Hoyos

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Lauriane Soret

 • University of Liege

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Claudio Codella

 • Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Florence

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

John Robert Brucato

 • Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Florence

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Christophe Alard

 • Institut d’Astrophysique de Paris

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gillian Wright

 • Science and Technology Facilities Council
 • Royal Observatory

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gaetano Scandariato

 • Osservatorio Astrofisico di Catania

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Claudio Codella

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ayman Saleh

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jean Jaubert

 • Centre national d'études spatiales

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Antonio Garufi

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ingo P. Waldmann

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ray Pierrehumbert

 • University of Oxford

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hervé Geoffray

 • Centre national d'études spatiales

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Antonio Claret

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alessandra Migliorini

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vatsal Panwar

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tiago Campante

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Caroline Simpson

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Darius Modirrousta-Galian

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Salima Mouzali

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Julianne I. Moses

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Cesare Cecchi Pestellini

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Juergen Schmidt

 • University of Oulu

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Lorenzo Pino

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vincent Coudé du Foresto

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Francisco Gonzalez-Galindo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

G. Morgante

 • Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

G. Leto

 • Osservatorio Astrofisico di Catania

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Erik Petigura

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Trevor David

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ignas Snellen

 • Leiden University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ladislav Rezac

 • Max Planck Institute for Solar System Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vincent Coudé du Foresto

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marie-Laure Hellin

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

William Hubbard

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stephane Mathis

 • University of Zurich

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jaime A. Alvarado-Montes

 • Macquarie University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Steve Fossey

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mirek Rataj

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Dingyu Xing

 • Nanjing University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sharon X. Wang

 • Tsinghua University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

V. Coudé du Foresto

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

David Stevenson

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Maria Tsantaki

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Matt Burleigh

 • University of Leicester

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Junjie Wang

 • Nanjing University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Arianna Piccialli

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Leigh Fletcher

 • University of Leicester

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mathieu Van der Swaelmen

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Kay Justtanont

 • University of Vienna

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Zoltán Garai

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Samuel N. Quinn

 • Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marc Brouwers

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Andrew W. Mann

 • University of North Carolina at Chapel Hill

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

H. U. Nørgaard-Nielsen

 • Technical University of Denmark

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Krista M. Soderlund

 • University of Texas at Austin

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. Levi

 • ORT Braude - College of Engineering

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Emmanuel Marcq

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paolo Chioetto

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Adibekyan Vardan

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gianluca Cracchiolo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mike Barlow

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Lukas Steiger

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Simon Doyle

 • Cardiff University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jaume Ateca

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Matthew J. Hooton

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Elise Furlan

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Waldemar Bujwan

 • Polish Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ronit Kessel

 • Hebrew University of Jerusalem

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Teresa Pagano

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jonathan Fortney

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Robert Zellem

 • Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gloria Guilluy

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Christophe Cara

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Urs Mall

 • Max Planck Institute for Solar System Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Piotr Wawer

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giuseppe Germano Sacco

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mario Morvan

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

S. Pirani

 • Lund University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Rodolphe Clédassou

 • Centre national d'études spatiales

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Monica Rainer

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Léa Griton

 • Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Anna Wawrzaszek

 • Polish Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tadahiro Kimura

 • The University of Tokyo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Yves André

 • Centre national d'études spatiales

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Theodor Pribulla

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michel Min

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Álvaro García-Piquer

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gaspar Bakos

 • Princeton University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

P. Wawer

 • Polish Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. Piccialli

 • Royal Belgian Institute for Space Aeronomy

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Keivan G. Stassun

 • Vanderbilt University
 • Fisk University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Loic Trompet

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jeremy Bourgalais

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Athanasia Nikolaou

 • University of Rome La Sapienza
 • ESRIN - ESA Centre for Earth Observation

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mario Damiano

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Luca Naponiello

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Benjamin Fleury

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Emiliano Diolaiti

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Maria Błecka

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

José Bosch

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giorgio Savini

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jean Fontignie

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Guo Chen

 • Instituto de Astrofísica de Canarias

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jerome de Leon

 • The University of Tokyo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Takashi Tsukagoshi

 • National Institutes of Natural Sciences - National Astronomical Observatory of Japan

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Arturo Gonzalez

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bob Jacobs

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

G. Malaguti

 • Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jean-Michel Desert

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Shingo Kameda

 • Rikkyo University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Lluis Gesa

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Chris J. Pickard

 • University of Cambridge
 • Tohoku University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Aldo S. Bonomo

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Zhixin Liang

 • Nanjing University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Pierre Maxted

 • Keele University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paul Rimmer

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Nicolas Mangold

 • Nantes Université

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jean Louis Auguères

 • Centre Energie Atomique

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

H. Gomez

 • Cardiff University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gilles Morinaud

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Robert Szabó

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sara Seager

 • Massachusetts Institute of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Warren Holmes

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

N. Skaf

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marek Banaszkiewicz

 • Polish Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bruno Sicardy

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Luca Terenzi

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paolo Giacobbe

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mantas Zilinskas

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Robert Szabo

 • Hungarian Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Antonija Oklopcic

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Franz Kerschbaum

 • Chalmers University of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Maria Rosa Zapatero Osorio

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Audrey Goujon

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Anne Philippon

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gabriella Gilli

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Laura Schreiber

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Camille Galy

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Andrew Caldwell

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Loic Rossi

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Lucile Désjonqueres

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giada Casali

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ronald Kruid

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Lara Anisman

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ian Tosh

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Neil J. Cook

 • University of Montreal

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Khalid Barkaoui

 • Instituto de Astrofísica de Canarias
 • Massachusetts Institute of Technology
 • University of Liege

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giancarlo Bellucci

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Svatopluk Civiš

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Eric Doumayrou

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

C. Tucker

 • Cardiff University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giuseppe Cassone

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

James Cho

 • Queen Mary University of London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Rafał Graczyk

 • Polish Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alessandro Morbidelli

 • Université Côte d'Azur

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marina Lafarga

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Morris Podolak

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Andrés Garcia

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alejandro Sanchez Lopez

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Rens Waters

 • SRON Netherlands Institute for Space Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gordon Hou Yip

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Andrea Tozzi

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michael Line

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Luc Dumaye

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tilman Spohn

 • German Aerospace Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Cong Liu

 • Nanjing University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Davide Fedele

 • Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Florence
 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Carles Sierra

 • Campus UAB

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

J. M.Diederik Kruijssen

 • Heidelberg University 

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Pernelle Bernardi

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Markus Czupalla

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hui Tian Wang

 • Nanjing University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Aikaterini Radioti

 • University of Liege

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jose M. Gómez

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Naidu Bezawada

 • University of Oxford

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Adam J. Burgasser

 • University of California at San Diego

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Nariman Nakhjiri

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Duncan Rust

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

John R. Barnes

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Janos Szoke

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Manuel Lopez Puertas

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Pierre Kervella

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Steve B. Howell

 • NASA Ames Research Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jon M. Jenkins

 • NASA Ames Research Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

María Rosa Zapatero Osorio

 • Centro de Astrobiología (INTA-CSIC)

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Allan Sacha Brun

 • Centre Energie Atomique

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michel Blanc

 • Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Linda Podio

 • Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Florence

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Thomas Henning

 • Max Planck Institute for Astronomy

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Athanasia Nikolaou

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. Hornstrup

 • Technical University of Denmark

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Diego Bossini

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bastien Duong

 • Centre national d'études spatiales

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Antoine Strugarek

 • Centre Energie Atomique

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giampaolo Preti

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Amy Bonsor

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mathilde Timmermans

 • University of Liege

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Manuel Carmona

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gianluca Polenta

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Queyrel Julien

 • Centre national d'études spatiales

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Kevin Middleton

 • Rutherford Appleton Laboratory

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Shude Mao

 • CAS - National Astronomical Observatories
 • Tsinghua University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Rosaria Bonito

 • University of Palermo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bruno Bézard

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Isabel Escudero Sanz

 • ESTEC

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Daniele Locci

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stefano Pezzuto

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ramotholo Sefako

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Nicola Tosi

 • German Aerospace Center

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Manuel Abreu

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bertrand Bonfond

 • Queen Mary University of London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Serena Viti

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Benjamin Drummond

 • University of Exeter

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Andrea Moneti

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Attay Kovetz

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paola Zuppella

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Benjamin V. Rackham

 • Massachusetts Institute of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Keiko Hamano

 • ELSI

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Enric Pallé

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alejandro Fernández

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Yuka Fujii

 • ELSI

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Antonio Scippa

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jacob L. Bean

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Karen A. Collins

 • Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Heidi Hammel

 • Universities Space Research Association

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Niels Christian Jessen

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sergio Sousa

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vivian Adhiambo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Leonardo Testi

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tianheng Huang

 • Nanjing University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Markus Fränz

 • Max Planck Institute for Solar System Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Luca Fossati

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hamish Caines

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ciro Del Vecchio

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Inge Loes Ten Kate

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vincent Moreau

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Charles Cadieux

 • University of Montreal

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ann Carine Vandaele

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Szilárd Kálmán

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Judit Šponer

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Astrid Heske

 • ESTEC

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Simon Calcutt

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Richardo Machado

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Niloofar Khorshid

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Lena Noack

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Moshe Pniel

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Caitriona Jackman

 • Dublin Institute for Advanced Studies

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Victor Schwartz

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jean-Michel Reess

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ian Bryson

 • Science and Technology Facilities Council

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Oleg Korablev

 • RAS - Space Research Institute

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tianjun Gan

 • Tsinghua University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Martin Haag

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

João Mendonça

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Manuel Carmona

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tadahiro Kimura

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

T. Imamura

 • Japan Aerospace Exploration Agency
 • The University of Tokyo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Olivier Mousis

 • LAM
 • Institut universitaire de France

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giovanni Bruno

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Farzana Meru

 • University of Warwick

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sergio Molinari

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Benjamin Charnay

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Antonin Knižek

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Cristian Baccani

 • University of Florence

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Séverine Robert

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Valerio Filice

 • Royal Observatory of Belgium

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Kamen Todorov

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sergio Fonte

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giampaolo Pisano

 • Cardiff University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Britt Van der Vleut

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. Luntzer

 • Chalmers University of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

M. Rataj

 • Polish Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Pascal Tremblin

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Maurizio Pancrazzi

 • University of Florence

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jean Baptiste Marquette

 • Institut d’Astrophysique de Paris

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Georgina Dransfield

 • University of Birmingham

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Olga Prieto-Ballesteros

 • Centro de Astrobiología (INTA-CSIC)

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Nathalie Carrasco

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Karan Molaverdikhani

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michael Vezie

 • Massachusetts Institute of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Søren Møller Pedersen

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Benoit Hubert

 • University of Liege

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Christiane Helling

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Inga Kamp

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giovanni Peres

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Maria Blecka

 • Polish Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Aleksandra Grzegorczyk

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Zsolt Kovacs

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Veerle J. Sterken

 • Swiss Federal Institute of Technology Zurich

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Matteo Lombini

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Katia Biazzo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Emma Dunford

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ann C. Vandaele

 • Royal Belgian Institute for Space Aeronomy

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Saugata Barat

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

L. Terenzi

 • Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Matthias Tecza

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

G. Savini

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Pierre Beck

 • Université Joseph Fourier Grenoble 1/CNRS-INSU

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Billy Edwards

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Peter Woitke

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vincent Van Eylen

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marina Galand

 • Imperial College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Cassandra Hall

 • University of Leicester

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. Fukui

 • National Institutes of Natural Sciences - National Astronomical Observatory of Japan
 • Instituto de Astrofísica de Canarias
 • The University of Tokyo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Christopher Jarchow

 • Max Planck Institute for Solar System Research

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Patrick Irwin

 • University of Oxford

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

N. Nguyen Tong

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sergio Fonte

 • National Institute for Astrophysics

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Sabrine Vinatier

 • LESIA, UMR CNRS 8109, Observatoire de Paris
 • PSL Research University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marcell Tessenyi

 • University College London

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Maxence Lefevre

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ioannis Argyriou

 • KU Leuven

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alberto Garcia-Rigo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hugh Jones

 • University of Hertfordshire

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marco Pignatari

 • University of Hull
 • Hungarian Academy of Sciences
 • Joint Institute for Nuclear Astrophysics Center for the Evolution of Elements

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

U. Malamud

 • Technion-Israel Institute of Technology
 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Antonio Maggio

 • University of Palermo

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Véronique Dehant

 • Royal Observatory of Belgium
 • Université catholique de Louvain

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tim Van Hoolst

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. Stiepen

 • University of Liege

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???