רשת

Open University

ארגון חיצוני: לא ידוע

Daniel Mertens

ארגון חיצוני: לא ידוע

Ariel University

ארגון חיצוני: אקדמי

Sciences Po

ארגון חיצוני: אקדמי

Asa Maron

ארגון חיצוני: לא ידוע

Gal Levy

ארגון חיצוני: לא ידוע

Economic Club

ארגון חיצוני: לא ידוע

European Central Bank

ארגון חיצוני: ממשלתי

International

ארגון חיצוני: לא ידוע

University of Michigan

ארגון חיצוני: לא ידוע

Bocconi University

ארגון חיצוני: אקדמי

New York Fed

ארגון חיצוני: לא ידוע