מסנן
ערך באנציקלופדיה / במילון

תוצאות חיפוש

 • 2007

  Diagnosticity

  Liviatan, I. & Trope, Y., 2007, Encyclopedia of Social Psychology. Baumeister, R. F. & Vohs, K. D. (עורכים). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • False Consciousness

  Jost, J. T. & Liviatan, I., 2007, Encyclopedia of Social Psychology. Baumeister, R. F. & Vohs, K. D. (עורכים). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

 • System Justification

  Jost, J. T. & Liviatan, I., 2007, Encyclopedia of Social Psychology. Baumeister, R. F. & Vohs, K. D. (עורכים). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון