לשכת משנה לנשיא/ה לעניינים אקדמיים

  • טלפון97297782201
  • כתובת דואר

    ישראל

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם לשכת משנה לנשיא/ה לעניינים אקדמיים פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Arts & Humanities