לשכת משנה לנשיא/ה לעניינים אקדמיים

  • טלפון97297782201
  • כתובת דואר

    ישראל

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם לשכת משנה לנשיא/ה לעניינים אקדמיים פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

שיתופי פעולה ותחומי מחקר עיקריים בחמש השנים האחרונות

שיתוף פעולה עם חוקרים ממדינות/אזורים חיצוניים מהתקופה האחרונה. לפרטים, יש ללחוץ על הנקודות או