רשת

US-Israel BSF

ארגון חיצוני: לא ידוע

Amazon.com, Inc.

ארגון חיצוני: מסחרי

Ariel University

ארגון חיצוני: אקדמי

Purdue University

ארגון חיצוני: אקדמי

Jesselson Foundation

ארגון חיצוני: לא ידוע

Open University

ארגון חיצוני: לא ידוע

Simons Foundation

ארגון חיצוני: אקדמי

Yale University

ארגון חיצוני: אקדמי

US–Israel BSF

ארגון חיצוני: לא ידוע

Intel

ארגון חיצוני: מסחרי

NSF?BSF

ארגון חיצוני: לא ידוע

Freydoon Shahidi

ארגון חיצוני: לא ידוע

Alexander Burstein

ארגון חיצוני: לא ידוע

NSF-BSF

ארגון חיצוני: לא ידוע

Google

ארגון חיצוני: לא ידוע