שיתופי פעולה ותחומי מחקר עיקריים בחמש השנים האחרונות

שיתוף פעולה עם חוקרים ממדינות/אזורים חיצוניים מהתקופה האחרונה. לפרטים, יש ללחוץ על הנקודות או
 • Kaniuk's Canine Writing

  Mendelson-Maoz, A., אפר׳ 2024, ב-: AJS Review. 48, 1, עמוד 127-145 19 עמוד

  פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

 • Hebrew Gomel: Space, Genre, Modernity

  Gordinsky, N. & Tsirkin-Sadan, R., יוני 2023, ב-: Jewish Quarterly Review. 113, 3, עמוד 424-451 28 עמוד

  פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירהביקורת עמיתים

 • Thomas Hardy

  Benziman, G., ספט׳ 2023, ב-: Victorian Poetry. 61, 3, עמוד 371-382 12 עמוד

  פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים