מסנן
פרק

תוצאות חיפוש

 • 2020

  Agreement alternations in Modern Hebrew

  Melnik, N., 2020, Usage-Based Studies in Modern Hebrew Background, Morpho-lexicon, and Syntax. Berman, R. A. (עורך). John Benjamins Publishing Company, עמוד 421-464 44 עמוד (Studies in Language Companion Series; כרך 210).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2019

  Verbal multiword expressions: Idiomaticity and flexibility

  Sheinfux, L. H., Greshler, T. A., Melnik, N. & Wintner, S., 2019, Representation and parsing of multiword expressions: Current trends. Parmentier, Y. & Waszczuk, J. (עורכים). Berlin, עמוד 35-68 (Phraseology and Multiword Expressions).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • הבה נתחכמה לה: שינוי לשוני כפתרון בעיה

  מלניק, נ., 2019, שינוי ושונות בלשון. Berman, R. A. (עורך). האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, עמוד 169-186 18 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2018

  Symmetry and asymmetry in the Hebrew copula construction

  Melnik, N., 2018, Proceedings of the 25th International Conference on Head-Driven Phrase Structure Grammar . Muller, S. & Richter, F. (עורכים). עמוד 108-126

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2017

  Backward control in Modern Standard Arabic

  Melnik, N. & Greshler, T. A., 2017, Proceedings of the 24th International Conference on Head-Driven Phrase Structure Grammar. Muller, S. (עורך). Stanford, California: CSLI Publications, עמוד 44-60

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2016

  Reference patterns in subjunctive complement clauses of Modern Standard Arabic

  Greshler, T. A., Sheinfux, L. H., Melnik, N. & Wintner, S., 2016, Proceedings of the Joint 2016 Conference on Head-driven Phrase Structure Grammar and Lexical Functional Grammar. Arnold, D., Butt, M., Crysmann, B., Muller, S. & Holloway King, T. (עורכים). Stanford, California: CSLI Publications, עמוד 4-22

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2015

  Development of Maximally Reusable Grammars: Parallel Development of Hebrew and Arabic Grammars

  Melnik, N., Greshler, T. A., Sheinfux, L. H. & Wintner, S., 2015, Proceedings of the 2015 HPSG Conference . Muller, S. (עורך). Stanford, California: CSLI Publications, עמוד 27-40

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • Hebrew Verbal Multi-Word Expressions

  Melnik, N., Sheinfux, L. H., Greshler, T. A. & Wintner, S., 2015, Proceedings of the 22nd International Conference on Head-Driven Phrase Structure Grammar. Muller, S. (עורך). Stanford, California: CSLI Publications, עמוד 122-135

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2013

  Nonverbal Predicates in Modern Hebrew

  Melnik, N., Haugereid, P. & Wintner, S., 2013, Proceedings of the 2013 HPSG Conference. Stanford, California: CSLI Publications, עמוד 69-89

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2007

  Extending partial pro-drop in Modern Hebrew: A comprehensive analysis

  Melnik, N., 2007, Proceedings of the 2007 HPSG Conference . Muller, S. (עורך). Stanford, California: CSLI Publications, עמוד 173-193

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2006

  Hybrid agreement as a conflict resolution strategy

  Melnik, N., 2006, Proceedings of the 2006 HPSG Conference. Stanford, California: CSLI Publications, עמוד 228-246

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2005

  From 'hand-written' to implemented HPSG theories

  Melnik, N., 2005, Proceedings of the 2005 HPSG Conference. Muller, S. (עורך). Stanford, California: CSLI Publications, עמוד 311-321

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים